Theme Y Tế

  • Bàn giao mã nguồn
  • Bàn giao tài liệu hướng dẫn sử dụng
  • Hỗ trợ cài đặt website lên hosting
  • Bàn giao trong 24h

2.000.000 

Trang web https://daithanhpharma.com là trang chủ của công ty Dược phẩm Đại Thành Pharmacy. Trang web này cung cấp thông tin về công ty, sản phẩm, tin tức và liên hệ.

Trên trang chủ, bạn sẽ thấy các mục chính như “Giới thiệu”, “Tin tức”, “Sản phẩm” và “Liên hệ”. Trong phần “Giới thiệu”, bạn có thể tìm hiểu về giới thiệu chung về công ty, giá trị cốt lõi và tầm nhìn, sứ mệnh của công ty, sơ đồ tổ chức, hội đồng quản trị, ban lãnh đạo và ban kiểm soát.

Phần “Tin tức” cung cấp thông tin về hoạt động của công ty, tin từ FIT (có thể liên quan đến Tập đoàn F.I.T), trách nhiệm cộng đồng, thông báo mời thầu và thông tin tuyển dụng.

Trong mục “Sản phẩm”, bạn có thể tìm hiểu về các loại sản phẩm của công ty, bao gồm viên nén dạng bột pha, viên nang cứng và viên nang mềm. Trên trang web, có liệt kê một số sản phẩm cụ thể như Menxeed Pro, Bổ trứng genlady-S Nhật Bản và Edovar, cùng với giá và giảm giá (nếu có).

Phần “Liên hệ” cung cấp thông tin liên hệ với công ty, bao gồm địa chỉ, số điện thoại, email và hotline CSKH.

Ngoài ra, trang web cũng cung cấp các thông tin khác như cam kết chất lượng của công ty, sự hiện đại của máy móc, giá thành ổn định, kinh nghiệm hơn 40 năm, thị trường phủ khắp và quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP và WHO.